zonnepanelen-doetinchem

Zonnepanelen Doetinchem

Op deze pagina:

Kok duurzaam is al meer dan 4 jaar dé specialist in zonnepanelen in Doetinchem en nabij gelegen omgeving in de Achterhoek en de Liemers. Ondertussen zijn er al honderden daken, stellages of stukken land voorzien van zonnepanelen van hoogwaardige kwaliteit. Maak kosteloos een afspraak zodat we ook uw partner in zonne-energie kunnen worden!

Werkwijze voor installatie zonnepanelen

Het klinkt wellicht cliché maar bij ons staat kwaliteit écht voorop, voor zowel de dienstverlening als het geleverde product. Wij besteden veel tijd én aandacht in het voortraject waarbij eigenaar Bjorn Kok langskomt op locatie (offertes op afstand geloven wij niet in). Bjorn doet ene grondige voorstudie waarbij:

  • Gekeken wordt naar het beschikbare dak en de afmetingen
  • De hellingsgraad van het dak (niet elk dak is geschikt voor zonnepanelen)
  • Schaduwfactoren die de opbrengst van zonnepanelen kan beïnvloeden
  • Het bruikbare dakoppervlak wordt ahv bovenstaande punten berekend
  • De meterkast wordt bekeken om de situatie verder in te schatten
  • De energienota wordt erbij gepakt 

Op basis van bovenstaande punten wordt een passende en persoonlijke offerte opgesteld én wordt de overcapaciteit berekend. Dit hele traject is geheel kosteloos en onderscheidt zich van veel andere aanbieders in zonnepanelen die enkel offertes maken “op afstand”.

Kwalitatieve zonnepanelen en bijbehorende systemen

Zonnepanelen laat je instaleren met een doel, vaak kostenbesparing en bewust omgaan met je energie. Dit doel is niet gesteld voor twee of zes jaar, zonnepanelen installeer je voor meer dan 20 jaar. Om deze reden kiezen wij ervoor om enkel te werken met de beste systemen en zonnepanelen die verreweg het meeste rendement opleveren. Hierbij wordt niet bespaard op aanschafwaarde en het is daarom ook niet ons doel om de goedkoopste aanbieder te zijn van zonnepanelen in Doetinchem.

Wij werken met een parallel geschakeld systeem die met het oog op die 20 jaar de beste keus is en het meeste rendement oplevert. Wat dit systeem inhoudt wordt verder op deze pagina toegelicht.  

Zonnepanelen kopen Doetinchem

Onderstaande projecten in zonnepanelen hebben wij onlangs geplaatst in Doetinchem!

Zonnepanelen Doetinchem subsidie

Wij plaatsen zonnepanelen voor particulieren, bedrijven en groot zakelijke projecten in Doetinchem en omgeving. Wij krijgen dagelijks de vraag hoe het zit met vergoedingen en subsidies als het gaat om de aanleg van zonnepanelen in Doetinchem. Helaas is dit niet meer geregeld als vroeger en is de “standaard” landelijke subsidie niet meer geldig. De gemeente Doetinchem heeft geen lokale/speciale subsidies. Wél zijn er mogelijkheden voor een duurzaamheidslening.  De vergoedingen en subsidies die momenteel nogmeer gelden in Nederland en voor u interessant kunnen zijn worden hieronder kort toegelicht.

DE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) subsidie

Bovenstaande subsidieregeling is alleen geschikt voor groot zakelijke projecten maar zeer interessant, ook voor projecten in Doetinchem. Met deze subsidie ontvangt u namelijk 15 jaar lang een vaste vergoeding per opgewekte KWh. Hiervoor dient er een grootverbruikersaansluiting aanwezig te zijn met een maximale doorlaatwaarde van meer dan 3x 80 A. Om aan deze subsidie te komen dient u een haalbaarheidsstudie aan te leveren en hebt u diverse vergunningen nodig. Dit alles kan een vrij complex traject zijn, Kok Duurzaam helpt om dit te kunnen realiseren!

Zonnepanelen BTW terugvragen Doetinchem

De BTW van zonnepanelen van arbeids- en materiaalkosten zijn 21%, dit bedrag kunt u volledig terugkrijgen, ook als particulier. Om dit bedrag te krijgen moet het formulier “opgaaf zonnepaneelhouders” ingevuld worden. Kok Duurzaam maakt dit geheel voor u in orde, u hoeft hier dus geen tijd aan te besteden. Hoe dit precies werkt leest u op de website van de belastingdienst.

Parallel geschakelde zonnepanelen

Zoals eerder aangegeven werken wij met de beste systemen, gaan wij voor het hoogste haalbare rendement en maken wij daarin geen concessies. In de wereld van zonnepanelen heb je eigenlijk twee soorten systemen, serie geschakeld en parallel geschakeld. Bij een serie geschakeld systeem vormen de aangesloten zonnepanelen als het ware één “kring”. Hierbinnen is elk paneel even zwak als de zwakste schakel. Als één zonnepaneel binnen deze kring voor 90% functioneert, dan functioneert vervolgens elk zonnepaneel op 90 %. Dit kan komen door bijvoorbeeld vervuiling of aanslag, uitwerpselen van vogels, bladafval, schaduw, of sneeuw in de winter. Ook zullen alle zonnepanelen binnen deze kring uitvallen als één zonnepaneel defect is. Om deze reden wordt dit systeem vaak ook wel vergeleken met een string kerstlampjes.

Bij een parallel geschakeld systeem functioneren de zonnepanelen apart van elkaar. Als één zonnepaneel voor 90% functioneert werkt de rest van de panelen nog op de volle 100 %. Wij werken in Doetinchem bij het aanleggen van zonnepanelen alleen nog maar met Parallel geschakelde systemen van SolarEdge Technologies en besparen daarom niet op de aanschafprijs. Dit is op de lange termijn altijd de beste keus en het verschil in rendement ten opzichte van een serie geschakeld systeem kan oplopen tot meer dan 28%!

Met de App van SolarEdge kunt u altijd realtime een volledig inzicht krijgt in de prestaties van uw zonnepanelen. Dit ook per zonnepaneel afzonderlijk. Indien één paneel minder presteert door bijvoorbeeld sneeuwval krijgt u hiervan een melding en kunt u het verlies aan energie minimaliseren.

Financiële voordelen zonnepanelen Doetinchem

Er zijn diverse voordelen te noemen voor de aanschaf van zonnepanelen. Tegenwoordig schieten de energieprijzen omhoog, zonnepanelen zorgen ervoor dat jij niet  of nauwelijks meer afhankelijk bent van energiebedrijven. U wekt immers zelf zonne-energie op en hoeft dit niet te kopen. Uitgerekend ligt de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen tussen de 6.5 en 8.5 jaar. Door de BTW terug te vragen zoals eerder besproken is de terugverdientijd wellicht nog wel sneller. Ervan uitgaande dat u zonnepanelen installeert voor minimaal 20 jaar is zonne-energie dus financieel erg aantrekkelijk.

Voordelen aanschaf zonnepanelen in Doetinchem:

  • Fossiele brandstoffen raken op, door de aanschaf van zonnepanelen draagt u een steentje bij om dit te rekken. Ook al zie je ze niet, zonnestralen zijn er altijd! Vandaar dat zonne-energie een bron is die niet opraakt.
  • Zonnepanelen hebben een lange levensduur en gaan minimaal 25 jaar mee. Met een terugverdientijd van 6.5 tot 8.5 jaar is je winst snel te berekenen.
  • De zonnepanelen van Kok Duurzaam zijn zo ontwikkeld dat er niet tot nauwelijks onderhoud nodig is. Het vuil spoelt er vanzelf vanaf.
  • Zonnepanelen zorgen voor een waardestijging van uw woning of bedrijfspand en u ontvangst een gunstig energielabel.

Meer informatie over zonnepanelen

Lees hieronder aanvullende informatie over zonne-energie, terugleveren, salderen en het maandbedrag verlagen.

Hoe werkt zonne-energie?

De zon zendt lichtgolven uit in alle richtingen als onderdeel van haar elektromagnetische spectrum. Zonnepanelen bestaan uit zogenaamde zonnecellen. Deze cellen bestaan uit een bepaald materiaal, in de meeste gevallen silicium, en geleiden stroom zodra hier licht op valt. Bij het ontstaan van licht ontwikkelt er een elektrische stroom tussen de positieve lading bovenop de cel en de negatieve lading eronder. Dit “proces” heet gelijkstroom. Een omvormer van die je aansluit op het zonnepaneel (in ons geval een omvormer van SolarEdge) zet deze gelijkstroom om in wisselstroom. Dit is de stroom zoals we het kennen en uit het stopcontact komt. De omvormer stuurt de stroom het elektriciteitsnet op waarna het klaar is voor gebruik.

Wat is het terugleveren van zonne-energie?

Met regulier stroomverbruik gaat er een “eenrichtingsverkeer” voedingskabel naar je meterkast, stroom gaat je huis in maar nooit je huis uit. Dit veranderd als je gebruikmaakt van zonnepanelen. De panelen wekken stroom op en dit kan ook de andere kant op stromen richting het energienet. Elke keer als een paneel meer stroom opwekt dan dat het gebruikt levert hij het overschot automatisch terug. In z’n geval bent u zelf energieleverancier, dit noemen we “terugleveren” en geldt dus alleen voor het overschot aan energie (en niet de verbruikte energie).
U kunt dit overschot aan energie zien door monitoringssysteem bij te houden en aan te schaffen bij uw zonnepanelen. Een slimme meter is hierin niet voldoende.

Wat is salderen?

Elke energieleverancier in Nederland is wettelijk verplicht de stroom die u teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die je afneemt. Dit heet salderen. Je betaalt verbruikskosten, energiebelasting en BTW over enkel het netto gesaldeerde verbruik, dit is de afgenomen stroom minus de teruggeleverde stroom.
Het vastrecht voor energietransport betaal je altijd, ook als je nettoverbruik nul is. De vermindering energiebelasting krijg je altijd en is onafhankelijk van al dan niet terugleveren van zonnestroom.

Maandbedrag verlagen

In het eerste jaar na installatie van zonnepanelen betaalt u een te hoog maandelijks bedrag aan uw energieleverancier. Aan het eind van het jaar ontvangt u een jaarnota met een teruggave. Het kan een goede keus zijn, om na plaatsing van de zonnepanelen aan je energieleverancier te vragen of het maandbedrag meteen omlaag gezet kan worden. Gezien het rentepercentage momenteel op de spaarrekening ook nagenoeg 0 is, kunt u het ook als spaarpotje bij de energiemaatschappij houden.

Stroomverbruik afstemmen op zonneschijn?

Stroom die direct gebruikt wordt levert u niet terug. Een voorbeeld is de oven die aanstaat terwijl buiten de zon vol op uw zonnepanelen schijnt. Stroom die je direct gebruikt lever je niet terug. Denk bijvoorbeeld aan de wasmachine die aanstaat terwijl de zon op je panelen schijnt. Financieel is deze stroom daarmee niet meer of minder aantrekkelijk dan je gesaldeerde stroom. In beide gevallen is je voordeel gelijk aan de kilowattuurprijs, inclusief belastingen, die je betaalt over afgenomen stroom. Het maakt voor je energiekosten dus niet uit of de zon schijnt of als je de wasmachine aanzet. Tenminste, zolang de salderingsregeling geldt.

Rond 2023 – 2025 verdwijnt de salderingsregeling naar alle waarschijnlijkheid in verschillende fases. Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer behandeld worden dus er zijn nog geen duidelijke beslissingen in genomen. Maar wat wel duidelijk is dat in de nieuwe regeling de stroom die je direct zelf gebruikt meer waarde al hebben dan de stroom die je aan het net teruglevert.

Ook komen er in de toekomst waarschijnlijk ‘smart grid’-systemen die zoveel mogelijk eigen gebruik van opgewekte stroom belonen of zelfs automatisch regelen. Het elektriciteitsnet (‘grid’) wordt namelijk minder belast als productie en consumptie van stroom zoveel mogelijk op dezelfde plaats en tijd plaatsvinden. Zo kunnen kostbare verzwaringen van het energienet en daarmee hogere netbeheerkosten beperkt blijven.

Gratis en vrijblijvend advies?

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen voor uw project? Wij komen graag bij u langs op locatie, zodat wij u het beste advies kunnen geven voor uw persoonlijke situatie. Neem contact op via de knop, of bel tijdens kantooruren direct naar: +31 (0)6 421 438 24