Wat is salderen?

Saldering, zoals opgenomen in de Elektriciteitswet van 1998, is eenvoudig gezegd het terug leveren van stroom aan de energieleverancier tegen een bepaalde vergoeding. Uw energierekening vermeld het aantal kWh dat u hebt verbruikt. Maar doordat u zonnepanelen hebt zijn er perioden dat u meer energie levert dan dat u zelf verbruikt. Gelukkig gaat deze opgewekte energie niet verloren, dit kan worden terug geleverd aan het stroomnet. Uw terug-geleverde elektriciteit wordt geregistreerd bij uw energieleverancier. Van uw verbruikte stroom in kWh wordt als vergoeding de energie die u terug hebt geleverd aan het stroomnet afgetrokken. De naam van deze som wordt salderen genoemd. Daarmee scheelt dit in de kosten van uw energierekening.

Hoe werkt salderen?

Salderingsregeling zonnepanelen 2017

In 2017 hoeven we ons nog geen zorgen te maken over de salderingsregelingen. Een aantal jaren geleden is er een discussie losgebarsten rond salderen. In 2014 gaf minister Kamp aan dat het kabinet de salderingsregeling onder de loep neemt. Hier werd destijds besproken wat er de komende 4 jaar moet gebeuren. De vrees was destijds dat dit in 2017 direct zou stoppen. Dit is niet het geval. De salderingsregeling in 2017 blijft bestaan tot 2023. Vanaf dat moment worden er stappen ondernomen. Tussen 2017 en 2020 kan de energie die teveel is opgevangen gesaldeerd worden.

Salderen van zonnepanelen vanaf 2023

Vanaf 2020 wil het kabinet de salderingsregeling voor duurzame energie versoberen (waar bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens onder vallen). Dat kan een nadelig gevolg hebben op de lange termijn voor een investering. Hier hangt een voorwaarde aan vast; namelijk de zogenoemde ‘slimme meters’. Deze digitale energiemeters houden bij wat er verbruikt en opgewekt wordt. De netbeheerder kan deze digitale meter op afstand uitlezen om zo uw meterstand bij te houden en te verrekenen. Het versoberen van de salderingsregeling is onderdeel van het Belastingplan 2014. Kamp liet wel weten dat de collectieve opwek van duurzame energie gestimuleerd zal blijven worden. De regeling die opgenomen is in het Energieakkoord zorgt er voor dat collectieve opwek van duurzame energie zorgt voor ene korting op de energiebelasting. Deze ligt lager dan de huidige salderingsregeling. Maar deze regeling zorgt er wel voor dat je een voordeel van 7,5 cent hebt per kWh.

De toekomst van zonnepanelen salderen

Gelukkig zal de salderingsregeling niet heel snel verdwijnen. Deze blijft in elk geval tot 2023 bestaan. Wel pleit minister Kamp voor een aanpassing in de salderingsregeling. De regeling is relatief duur per bespaarde kWh en het houdt de ontwikkelingen tegen van nieuwe innovatieve energiesystemen. Wanneer het na 2023 afgeschaft of aangepast is zal er naar verwachtingen een overgangsregeling worden getroffen voor de huishoudens die reeds hebben geïnvesteerd in een zonnepaneleninstallatie. Zonnepanelen blijven een goede investering, het blijft na 2023 namelijk ook elektriciteit voor u opwekken. Hiervan kunt u minstens 25 jaar na aanschaf van profiteren en mogelijk zelfs uw energiebehoefte volledig mee voorzien.