Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden, dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking dat in aanraking is met de buitenlucht, voor die tijd gesaneerd moeten worden. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
Het verbod beperkt zich zoals eerder gezegd tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van Asbest, Kok Duurzaam ontzorgt u in dit gehele traject, vanaf aanvraag inventarisatierapport en benodigde vergunningen, tot het daadwerkelijk opleveren van uw vernieuwde dakbedekking (golfplaat, geïsoleerd, sandwichpanelen enz.) met daarop zonnepanelen.

Asbestdak na 2024

Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.
Meer nieuws hierover te vinden op www.rijksoverheid.nl

Kok Duurzaam heeft de kennis en ervaring om u te informeren over het saneren van de asbest en de (financiële) mogelijkheden die daarbij horen. Wij lopen stapsgewijs het gehele traject door.

Voorwaarden en mogelijkheden asbestsanering:

Asbest komt in aanmerking voor diverse fiscale voordelen als:

Subsidieregeling asbestsanering

Deze richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profitorganistaties en overheden. De subsidiemogelijkheid richt zich nu op de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019. De hoogte van de subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Voor 2017 is 15 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling zal per 1 januari 2020 vervallen.