zonnepanelen-solar-didam

Zonnepanelen Didam

Op deze pagina:

Kok duurzaam uit Didam is opgericht door Bjorn Kok, trotse inwoner uit Didam. Hierdoor is Kok Duurzaam dan ook al meer dan 4 jaar dé aanbieder van zonnepanelen in Didam en omgeving. Sinds 2017 zijn er al honderden daken voorzien van hoogwaardige en kwalitatieve zonnepanelen bij zowel bedrijven als particulieren, maak kosteloos een afspraak zodat we wellicht ook uw partner in zonne- energie kunnen worden!

Werkwijze Kok Duurzaam Didam

Wij maken geen concessies als we kijken naar de werkwijze en service in het voortraject en de kwaliteit van de geleverde zonnepanelen en installatie. Vooraf wordt er een afspraak gemaakt en komt Bjorn op locatie, waarbij er een grondige voorstudie wordt gedaan. Ten eerste wordt er gekeken naar het beschikbare dak, niet elk dak is namelijk even geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. De hellingsgraad, eventuele schaduwfactoren, oriëntatie van het dak en het bruikbare dakoppervlak worden in kaart gebracht. De situatie wordt verder ingeschat door de meterkast te bekijken en de (energie) jaarnota erbij te pakken. Vervolgens wordt er een passende offerte opgesteld en wordt de overcapaciteit berekend. Dit hele traject is geheel kosteloos en onderscheidt zich van veel andere aanbieders in zonnepanelen die enkel offertes maken “op afstand”.

Alleen de beste materialen

Kok Duurzaam uit Didam werkt alleen met de beste merken, ook leveren de systemen die worden geplaatst verreweg het meeste rendement op. Door gebruik te maken van een parallel geschakeld systeem en hoogwaardige materialen zal er niet bespaard worden op de aanschafwaarde. Het is dan ook niet ons doel om de goedkoopste aanbieder in Didam te zijn. Zonnepanelen neemt u niet voor één of vijf jaar, zonnepanelen neemt u voor minimaal 20 jaar. Wij zorgen ervoor dat u maandelijks structureel het hoogst haalbare rendement behaalt. Iets wat met het oog op de lange termijn de beste keuze is!

Zonnepanelen projecten in Didam

Subsidies en regelingen voor zonnepanelen in Didam

Wij plaatsen zonnepanelen voor particulieren, bedrijven en groot zakelijke projecten in Didam en omgeving. Veel klanten vragen naar vergoedingen en subsidies bij het plaatsen van zonnepanelen. Dit is tegenwoordig anders dan vroeger en de landelijke subsidies voor zonnepanelen bestaan helaas niet meer. De gemeente Montferland, waarin Didam gelegen is, heeft geen lokale/speciale subsidies. Wél zijn er mogelijkheden voor een duurzaamheidslening.  De vergoedingen en subsidies die momenteel gelden in Nederland en voor u interessant kunnen zijn worden hieronder kort toegelicht.

SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) subsidie
Deze subsidie is alleen geschikt voor groot zakelijke projecten maar zeer interessant. Met deze subsidie ontvangt u namelijk 15 jaar lang een vaste vergoeding per opgewekte KWh. Hiervoor dient er een grootverbruikersaansluiting aanwezig te zijn met een maximale doorlaatwaarde van meer dan 3x 80 A. Om aan deze subsidie te komen dient u een haalbaarheidsstudie aan te leveren en hebt u diverse vergunningen nodig. Kok duurzaam helpt in dit proces om deze subsidie te realiseren.

BTW teruggave zonnepanelen

De BTW van zonnepanelen (21%) van arbeids- en materiaalkosten kunt u volledig terugkrijgen, ook als particulier. U vult het formulier opgaaf zonnepaneelhouders in, krijgt een bevestiging van de belastingdienst en doet daarna de BTW-aangifte. Hoe dit precies werkt leest u op de website van de belastingdienst.

Zonne-energie in Didam met een parallel geschakeld systeem

Zoals eerder aangegeven werken wij met de beste systemen en gaan wij voor het hoogste rendement. Er zijn bij de installatie van zonnepanelen twee soorten systemen, serie geschakeld en parallel geschakeld. Bij een serie geschakeld systeem vormen de aangesloten zonnepanelen als het ware één “kring”. In deze kring is elk zonnepaneel even zwak als de zwakste schakel. Als één zonnepaneel voor 90% functioneert dan functioneert elk zonnepaneel op 90 %. Dit kan komen door bijvoorbeeld schaduw, vogelpoep, vervuiling, sneeuw of bladafval. Ook zal de complete kring uitvallen als één zonnepaneel defect is, het wordt dan ook vaak vergeleken met een string kerstlampjes.

Bij een parallel geschakeld systeem functioneren de zonnepanelen surrogaat van elkaar. Als één paneel voor 90% functioneert doet de rest van de panelen het nog voor 100 %. 

Wij werken in Didam bij het aanleggen van zonnepanelen alleen nog maar met Parallel geschakelde systemen van SolarEdge Technologies en besparen daarom niet op de aanschafprijs. Dit is op de lange termijn altijd de beste keus en het verschil in rendement ten opzichte van een serie geschakeld systeem kan oplopen tot 30%!

Met de online applicatie van SolarEdge kunt u realtime een volledig inzicht krijgt in de prestaties van uw zonnepanelen. Dit ook per zonnepaneel afzonderlijk. Indien één paneel minder presteert door bijvoorbeeld vogelpoep krijgt u hiervan een melding en kunt u het verlies aan energie minimaliseren.

Voordeel van een parralel geschakeld systeem

Financiële voordelen zonnepanelen

Het voordeel van de aanschaf van zonnepanelen is uiteraard dat u niet of nauwelijks meer afhankelijk bent van de energiebedrijven en de daarbij horende prijsstijgingen in elektriciteit. U produceert zelf zonne-energie en hoeft dit dus niet te kopen. Hiermee komt de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen tussen de 6.5 en 8.5 jaar. Door gebruik te maken van de eerder benoemde BTW teruggave of een andere subsidie is dit wellicht nog wel sneller. Aangezien u zonnepanelen aanschaft voor minimaal 20 jaar is op dit moment investeren in zonne-energie financieel erg aantrekkelijk!

Voordelen aanschaf zonnepanelen in Didam

  • Duurzame energiebron. Zonnestralen zijn er altijd, ook al zijn ze niet altijd zichtbaar zoals in de winter. Deze bron raakt niet op, een groot voordeel ten opzichte van fossiele brandstoffen. Door zonnepanelen aan te schaffen draagt u een steentje bij aan het rekken van de uitputting van fossiele brandstoffen.
  • Lange levensduur. Zonnepanelen gaan minimaal 25 jaar mee en hebben dus een lange levensduur. De terugverdientijd  is 6.5 tot 8.5 jaar dus tel uit uw winst!
  • Weinig onderhoudt. Kok Duurzaam Didam levert kwaliteit zonnepanelen die niet of nauwelijks onderhoud nodig hebben. De zonnepanelen zijn zo ontwikkeld dat bijna al het vuil er vanzelf afspoelt.
  • Waardestijging huis. Zonnepanelen zorgen voor een waardestijging van uw woning of bedrijfspand en u ontvangst een gunstig energielabel.

Meer informatie over zonnepanelen

Lees hieronder aanvullende informatie over zonne-energie, terugleveren, salderen en het maandbedrag verlagen.

Hoe werkt zonne-energie?

Zonnepanelen bestaan uit zogenaamde zonnecellen. Deze zonnecellen bestaan uit een bepaald materiaal, vaak silicium en geleiden stroom zodra hier licht op valt. Wanneer er licht ontstaat ontwikkelt er een elektrische stroom tussen de positieve lading bovenop de cel en de negatieve lading eronder. Dit “proces” heet gelijkstroom. Een omvormer van, in dit geval, SolarEdge zet deze gelijkstroom om in wisselstroom. Dit is de stroom zoals we het kennen en uit uw stopcontact komt. De omvormer stuurt de stroom het elektriciteitsnet op waarna het klaar is om gebruikt te worden.

Wat is terugleveren?

In de voedingskabel die naar je meterkast loopt was het altijd éénrichtingsverkeer. Stroom ging altijd je huis in en nooit eruit. Met zonnepanelen op je dak verandert dat. De door je panelen geproduceerde stroom kan ook de andere kant op, het energienet op. Elke keer als je panelen meer stroom opwekken dan je op dat moment gebruikt, lever je het overschot automatisch terug.

Je bent op dat moment zelf energieleverancier. Die situatie noemen we ’terugleveren’. Stroom die je direct verbruikt, bijvoorbeeld als je de wasmachine aanzet terwijl de zon volop schijnt, gaat niet het net op. Die valt dus niet onder terugleveren.

Je energieleverancier en de overheid krijgen dit deel van je zelf opgewekte stroom nooit te zien. Ook niet als je een slimme meter hebt. Jijzelf wel, als je tenminste een monitoringssysteem van bij je panelen hebt.

Wat is salderen?

De energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die je afneemt. Dit heet salderen. Alleen over je netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaal je verbruikskosten, energiebelasting en btw.

Het vastrecht voor energietransport betaal je altijd, ook als je nettoverbruik nul is. De vermindering energiebelasting krijg je altijd en is onafhankelijk van al dan niet terugleveren van zonnestroom.

Maandbedrag verlagen

In het eerste jaar dat je zonnepanelen hebt, zal je maandbedrag dat je aan de leverancier betaalt te hoog zijn. Daarna ontvang je bij je jaarnota een teruggave. Het kan slim zijn, om na plaatsing van de zonnepanelen aan je energieleverancier te vragen, of het maandbedrag meteen omlaag kan. Gezien het rentepercentage nu op de spaarrekening ook nagenoeg 0 is, kun je het ook als spaarpotje bij de energiemaatschappij houden.

Stroomverbruik afstemmen op zonneschijn

Stroom die je direct gebruikt lever je niet terug. Denk bijvoorbeeld aan de wasmachine die aanstaat terwijl de zon op je panelen schijnt. Financieel is deze stroom daarmee niet meer of minder aantrekkelijk dan je gesaldeerde stroom. In beide gevallen is je voordeel gelijk aan de kilowattuurprijs, inclusief belastingen, die je betaalt over afgenomen stroom. Het maakt voor je energiekosten dus niet uit of de zon schijnt of niet als je de wasmachine aanzet. Tenminste, zolang de salderingsregeling geldt.

Vanaf 2023 of 2025 verdwijnt de salderingsregeling zeer waarschijnlijk geleidelijk. Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer behandeld worden, dus de details kunnen nog wijzigen. Maar in de nieuwe regeling zal stroom die je direct zelf gebruikt meer waarde hebben dan stroom die je aan het net teruglevert.

Ook komen er in de toekomst waarschijnlijk ‘smart grid’-systemen die zoveel mogelijk eigen gebruik van opgewekte stroom belonen of zelfs automatisch regelen. Het elektriciteitsnet (‘grid’) wordt namelijk minder belast als productie en consumptie van stroom zoveel mogelijk op dezelfde plaats en tijd plaatsvinden. Zo kunnen kostbare verzwaringen van het energienet en daarmee hogere netbeheerkosten beperkt blijven.


Gratis en vrijblijvend advies?

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen voor uw project? Wij komen graag bij u langs op locatie, zodat wij u het beste advies kunnen geven voor uw persoonlijke situatie. Neem contact op via de knop, of bel tijdens kantooruren direct naar: +31 (0)6 421 438 24