zonnepanelen-achterhoek

Zonnepanelen Achterhoek

Op deze pagina:

Kok duurzaam uit de Didam is opgericht door ras-Achterhoeker Bjorn Kok. Hierdoor is Kok Duurzaam dan ook al meer dan 4 jaar dé aanbieder van zonnepanelen in de Achterhoek en omgeving. Sinds 2017 zijn er al honderden daken voorzien van hoogwaardige en kwalitatieve zonnepanelen bij zowel bedrijven als particulieren, maak gerust een afspraak zodat we ook uw partner in zonne- energie kunnen worden!

Werkwijze Kok Duurzaam Achterhoek

Wij gaan alleen voor het hoogst haalbare als we kijken naar de werkwijze en service in het voortraject en de kwaliteit van de geleverde zonnepanelen en installatie. Het leveren van topkwaliteit en goede service is bij ons van enorm belang. Bij het verstrekken van een opdracht komt Bjorn zelf op de locatie langs, waarbij er een grondige voorstudie wordt gedaan. Hierbij worden diverse onderwerpen tegen het licht gehouden:

  • Het beschikbare dak en de afmetingen worden in kaart gebracht
  • De hellingsgraad van het dak wordt berekend (niet elk dak is namelijk geschikt voor zonnepanelen)
  • De invloed van schaduw wordt ingeschat
  • Het bruikbare dakoppervlak wordt (op basis van bovenstaande punten) berekend
  • De meterkast wordt erbij gepakt
  • De energienota wordt bekeken 

Op basis van bovenstaand wordt er een offerte opgesteld en de overcapaciteit berekend. Dit hele traject is geheel kosteloos en onderscheidt zich van veel andere aanbieders in zonnepanelen die enkel offertes maken “op afstand”.

De beste materialen voor uw installatie

Kok Duurzaam werkt alleen met de beste merken en de systemen die worden geplaatst leveren verreweg het meeste rendement op. Door gebruik te maken van goede materialen en een parallel geschakeld systeem zal er niet bespaard worden op de aanschafwaarde.

Vanuit deze visie gezien is het niet ons doel om de goedkoopste aanbieder in de Achterhoek te zijn. Zonnepanelen neemt u niet voor een paar jaar, zonnepanelen neemt u voor minimaal 20 jaar. Hierdoor is het belangrijk dat de zonnepanelen die u heeft kwalitatief goed zijn met het hoogste rendement. Dit is op lange termijn de beste keuze.

Zonnepanelen projecten in de Achterhoek

Subsidies en regelingen voor zonnepanelen in de Achterhoek

Wij plaatsen zonnepanelen voor particulieren, bedrijven en groot zakelijke projecten in binnen en buiten de Achterhoek. Veel klanten vragen naar subsidies en eventuele vergoedingen bij het laten installeren van zonnepanelen. Dit is momenteel anders ingeregeld dan vroeger waarbij de landelijke subsidies voor zonnepanelen niet meer gelden. De Achterhoek heeft momenteel geen lokale/speciale subsidies (op het moment van schrijven, eind 2021). Wél zijn er mogelijkheden voor een duurzaamheidslening.  De vergoedingen en subsidies die voor u interessant kunnen zijn zullen wij hieronder kort toelichten.

SDE++: Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie subsidie
De SDE++ subsidie is alleen geschikt voor groot zakelijke projecten en dus niet relevant voor de meeste zonnepanelen projecten. Echter als een project hier wel onder valt is dit een zeer interessant e subsidie. Met deze subsidie ontvangt u namelijk 15 jaar lang een vaste vergoeding per opgewekte KWh. Hiervoor dient er een grootverbruikersaansluiting aanwezig te zijn met een maximale doorlaatwaarde van meer dan 3x 80 A. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een haalbaarheidsstudie aan te leveren en hebt u diverse vergunningen nodig. Wij van Kok Duurzaam kunnen u helpen om dit voor elkaar te krijgen.

BTW teruggave op uw zonnepanelen

De BTW van zonnepanelen (21%) van arbeids- en materiaalkosten kunt u volledig terugkrijgen, ook als particulier. U vult het formulier “opgaaf zonnepaneelhouders” in, krijgt een bevestiging van de belastingdienst en doet daarna de BTW-aangifte. Hoe dit precies werkt leest u op de website van de belastingdienst.

Zonne-energie in de Achterhoek met een parallel geschakeld systeem

Wij werken met de beste systemen en gaan voor het hoogste rendement. Bij het installeren van zonnepanelen zijn er twee soorten systemen, een parallel geschakeld systeem en een serie geschakeld systeem. Bij een serie geschakeld systeem vormen alle zonnepanelen samen één “kring”. In deze kring is elk zonnepaneel even zwak als de zwakste schakel. Als één zonnepaneel voor 90% functioneert dan functioneert elk individueel zonnepaneel ook op 90%. Dit komt door bijvoorbeeld schaduw, vogelpoep, vervuiling, sneeuw of bladafval. Ook zal de complete kring uitvallen als één zonnepaneel stuk is gegaan, om deze reden wordt het ook vaak vergeleken met een string kerstlampjes.

Bij een parallel geschakeld systeem werken de zonnepanelen apart van elkaar. Als één paneel voor 90% functioneert doet de rest van de panelen het nog voor 100%. 

Wij werken in de Achterhoek bij het aanleggen van zonnepanelen enkel nog met Parallel geschakelde systemen van SolarEdge Technologies en besparen daarom niet op de aanschafprijs. Dit is op de lange termijn altijd de beste keus en het verschil in rendement ten opzichte van serie geschakelde systemen kan oplopen tot 30%!

Met de online applicatie van SolarEdge kunt u realtime een volledig inzicht krijgt in de prestaties van uw zonnepanelen. Dit kan gespecificeerd worden per zonnepaneel afzonderlijk. Als één paneel in prestatie is verlaagt, door bijvoorbeeld vogelpoep, krijgt u hiervan een melding en kunt u het verlies aan energie minimaliseren.

serie-geschakelde-zonnepanelen-solar-achterhoek
Parralelgeschakels vs seriegeschakeld.

Financiële voordelen zonnepanelen

Het voordeel van de aanschaf van zonnepanelen is duidelijk dat u niet of nauwelijks meer afhankelijk bent van energiebedrijven en de prijsstijgingen in elektriciteit waar we tegenwoordig mee te maken hebben. U produceert zelf zonne-energie en hoeft dit dus niet te kopen. Hiermee ligt de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen tussen de 6.5 en 8.5 jaar. Door gebruik te maken van de eerder benoemde vergoedingen of subsidies is dit wellicht nog wel sneller. Aangezien u zonnepanelen aanschaft voor minimaal 20 jaar is op dit moment investeren in zonne-energie financieel erg aantrekkelijk!

Voordelen aanschaf zonnepanelen in de Achterhoek

  • Duurzame energiebron. Ook al schijnt niet altijd de zon, zonnestralen zijn er altijd, ook  in de winter. Deze bron raakt niet op en heeft daarom een groot voordeel ten opzichte van fossiele brandstoffen. Door zonnepanelen aan te schaffen draagt u een steentje bij aan het rekken van de uitputting van fossiele brandstoffen.
  • Lange levensduur. Zonnepanelen hebben een lange levensduur en gaan in de meeste gevallen meer dan 24 jaar mee. Met een terugverdientijd tussen de 6.5 tot 8.5 jaar is de winst dus snel te berekenen. 
  • Weinig onderhoudt. wij leveren zonnepanelen van hoge kwaliteit die niet of nauwelijks onderhoud nodig hebben. De zonnepanelen zijn zo ontwikkeld dat bijna al het vuil er vanzelf afspoelt.
  • Waardestijging huis. Zonnepanelen zorgen voor een waardestijging van uw woning of bedrijfspand. Ook ontvangt u een gunstig energielabel.

Meer informatie over zonnepanelen in de Achterhoek

Lees hieronder aanvullende informatie over zonne-energie, terugleveren, salderen en het maandbedrag verlagen.

Hoe werkt zonne-energie nou eigenlijk

Zonnepanelen bestaan uit zogenaamde zonnecellen. Deze zonnecellen bestaan uit een bepaald materiaal (meestal silicium) en geleiden stroom zodra hier licht op valt. Wanneer er licht ontstaat ontwikkelt er een elektrische stroom tussen de positieve lading bovenop de cel en de negatieve lading eronder. Dit “proces” heet gelijkstroom. Een omvormer van, in ons geval, SolarEdge zet deze gelijkstroom om in wisselstroom. Dit is de stroom zoals we het kennen en uit uw stopcontact komt. De omvormer stuurt de stroom het elektriciteitsnet op waarna het klaar is om gebruikt te worden.

Kun je stroomverbruik afstemmen op zonneschijn?

Stroom die je direct gebruikt lever je niet terug. Denk bijvoorbeeld aan de droger die aanstaat terwijl de zon op de zonnepanelen schijnt. Financieel is deze stroom daarmee niet meer of minder aantrekkelijk dan gesaldeerde stroom. In beide gevallen is je voordeel gelijk aan de kilowattuurprijs inclusief de belastingen die je betaalt over afgenomen stroom. Het maakt voor je energienota dus niet uit of de zon schijnt of niet als je de elektrische apparaten aanzet. Tenminste, zolang de salderingsregeling geldt.

Ergens tussen 2023 – 2025 verdwijnt de salderingsregeling zeer waarschijnlijk geleidelijk. Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer behandeld worden, dus de details kunnen nog wijzigen. Maar in de nieuwe regeling zal stroom die je direct zelf gebruikt meer waarde hebben dan stroom die je aan het net teruglevert.

Ook komen er in de toekomst waarschijnlijk ‘smart grid’-systemen die zoveel mogelijk eigen gebruik van opgewekte stroom belonen of zelfs automatisch regelen. Het elektriciteitsnet (‘grid’) wordt namelijk minder belast als productie en consumptie van stroom zoveel mogelijk op dezelfde plaats en tijd plaatsvinden. Zo kunnen kostbare verzwaringen van het energienet en daarmee hogere netbeheerkosten beperkt blijven.

Maandbedrag energie verlagen

In het eerste jaar dat je zonnepanelen hebt, zal je maandbedrag dat je aan de leverancier betaalt te hoog zijn (omdat die uitgaat van de oude gegevens). Daarna ontvang je bij je jaarnota een teruggave. Het kan wijs zijn om na plaatsing van de zonnepanelen aan je energieleverancier te vragen of het maandbedrag meteen omlaag kan. Maar gezien het rentepercentage nu op de spaarrekening ook nagenoeg nul is, kun je het ook als spaarpotje bij de energiemaatschappij houden.

Wat is terugleveren van zonne-energie?

In de voedingskabel die naar je meterkast loopt was het altijd éénrichtingsverkeer. Stroom ging altijd je huis in en nooit eruit. Met zonnepanelen op je dak verandert dat. De door je panelen opgewekte stroom kan ook de andere kant op, het energienet op. Elke keer als je panelen meer stroom opwekken dan je op dat moment gebruikt, lever je het overschot automatisch terug.

Je bent in basis op dat moment zelf energieleverancier. Die situatie noemen we ’terugleveren’ van zonne-energie. Stroom die je direct verbruikt, bijvoorbeeld als je de wasmachine aanzet terwijl de zon volop schijnt, gaat niet het net op. Die valt dus niet onder terugleveren.

Je energieleverancier en de overheid krijgen dit deel van je zelf opgewekte stroom nooit te zien. Ook niet als je een slimme meter hebt. Jijzelf wel, als je tenminste een monitoringssysteem van bij je panelen hebt.

Wat is salderen?

De energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die je afneemt. Dit heet salderen. Alleen over je netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaal je verbruikskosten, energiebelasting en btw.

Het vastrecht voor energietransport betaal je altijd, ook als je nettoverbruik nul is. De vermindering energiebelasting krijg je altijd en is onafhankelijk van al dan niet terugleveren van zonnestroom.

Gratis en vrijblijvend advies?

Wilt u gratis en vrijblijvend advies ontvangen voor uw project? Wij komen graag bij u langs op locatie, zodat wij u het beste advies kunnen geven voor uw persoonlijke situatie. Neem contact op via de knop, of bel tijdens kantooruren direct naar: +31 (0)6 421 438 24