Grootzakelijk.

Als uw hoofdaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère valt u onder grootverbruik. Wat houdt dat in?

Optimalisatie van de opbrengst
Voorbeeldberekening

De methode van aanvragen SDE+ is niet veranderd t.o.v. voorgaande jaren. De openstelling werkt nog steeds als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld, waarbij de maximale subsidie per fase toeneemt. De fasegrenzen worden nu echter niet meer in euro’s per Kwh, maar in euro’s per ton Co2 besparing weergegeven. Er geldt een minimum van €70 en een maximum van €300 subsidie per ton Co2-reductie. Zie hieronder de bedragen:

In Nederland bespaar je per opgewekte kWh 0,46 kilo CO2.

De opbrengstberekening voor jullie komt neer op 39.522 kWh = 18.180 kilo CO2 uitstoot.

Besparing op onderhoud
Met SolarEdge worden de prestaties van ieder afzonderlijk zonnepaneel uitgelezen. Ieder zonnepaneel wordt continu doorgemeten. De meetgegevens worden geanalyseerd in de SolarEdge monitoringportal. Minder goed, of niet functionerende zonnepanelen zijn op afstand op te sporen. Het vervangen van defecte onderdelen kan hierdoor veel sneller worden uitgevoerd. Tevens heeft u altijd 100% zekerheid dat ieder zonnepaneel goed functioneert.

Dynamische vermogensregeling
SolarEdge biedt als enige fabrikant de mogelijkheid om het uitgaande AC vermogen van de omvormers dynamisch te regelen. In sommige gevallen kunt u hiermee voorkomen dat u kostbare wijzigingen aan uw hoofdaansluiting moet laten uitvoeren, die kunnen oplopen tot 20.000 Euro.

De dynamische vermogensregeling zorgt ervoor dat de omvormers het vermogen iets terugbrengen op het moment dat de afgezekerde waardes van de hoofdaansluiting benaderd worden. Zo kunnen de hoofdzekeringen er nooit uit gaan. De stroom kan zo nooit uitvallen door teveel vermogen van de zonnepanelen. De continuïteit van uw bedrijfsvoering komt niet in het geding door de zonnepanelen.

Veiligheid
De power- optimizers schakelen de (levensgevaarlijk) hoge gelijkspanning op het dak direct uit bij gevaar. Met traditionele string- omvomers is dit niet mogelijk. Bij een los contact zal de spanning direct teruggeschakeld worden van 38 Volt per paneel naar 1 Volt per paneel. Ook bij hoge temperaturen door brand schakelen de optimizers het systeem direct uit, zodat er veilig geblust kan worden.

Over SDE+
Dankzij de SDE+ subsidie zijn zonnepanelen ook interessant voor grootverbruikers. Als uw hoofdaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère valt u onder grootverbruik. Omdat een grootverbruiker relatief weinig betaalt voor stroom, is het zonder subsidie niet rendabel om te investeren in zonnepanelen. De SDE+ maakt een investering in zonnepanelen wel interessant en richt zich op bedrijven en (non- profit) instellingen. De pv- installatie dient uit minimaal 15 kWp te bestaan, oftewel 60 zonnepanelen.